Frank1982 » Specials » Strategische modellen

Strategische modellen voor de interne en externe analyse

Strategische modellen voor de interne en externe analyse Strategische modellen zijn hulpmiddelen voor bedrijven voor het bepalen van de strategie voor de lange termijn. Deze special richt zich op de meest voorkomende strategische modellen. Hoe worden deze modellen toegepast en welke inzichten geven deze modellen? De strategie heeft betrekking op de manier waarop middelen worden ingezet om gestelde doelen te bereiken. Het stellen van de doelen is voor veel bedrijven een uitdaging. Om de juiste doelen te bepalen, is het van belang dat er een goed beeld wordt gevormd van zowel de interne- als externe kant. Strategische modellen bieden kaders waarbinnen deze analyses plaats kunnen vinden.

De interne analyse

De interne kant heeft betrekking op het bedrijf zelf (de micro omgeving). Er wordt gekeken naar de sterktes en zwaktes van het bedrijf. Op deze wijze wordt een beeld gevormd van de positie van het bedrijf ten opzichte van de concurrentie. Hulpmiddelen om deze analyse uit te voeren zijn de SWOT analyse (waarbij de sterktes en zwaktes van het bedrijf in kaart worden gebracht) en het 7S model van McKinsey (waarbij op basis van zeven factoren wordt bekeken hoe het bedrijf ervoor staat qua structuur, cultuur, stijl van leidinggeven, personeel etc.).

De externe analyse

De externe kant heeft betrekking op de markt, de consument en de bedrijfskolom (macro en meso omgeving). De ontwikkelingen op maatschappelijk niveau (demografische, economische, sociale, technologische, ecologische en politieke factoren) en op het niveau van de bedrijfskolom worden geanalyseerd. De ontwikkelingen op maatschappelijk niveau worden over het algemeen geanalyseerd met behulp van DESTEP analyse. Voor de beschrijving van de meso omgeving wordt vaak gebruik gemaakt van het Vijfkrachtenmodel van Porter. De attractiviteit van het land of gebied waar het bedrijf gevestigd kan bepaald worden middels de Diamant van Porter.
Strategie: de BCG Matrix

Strategie: de BCG Matrix

De BCG matrix is een veelgebruikt strategisch instrument om de waarde van de product-markt combinaties te bepalen. Met de bevindingen uit het model kan bepaald worden of het bedrijf een gezonde mix aa…
Strategie: de Diamant van Porter

Strategie: de Diamant van Porter

In zijn boek "The Competitive Advantage of Nations" heeft Michael Porter op basis van een langdurige studie geanalyseerd welke factoren de attractiviteit en het concurrerend vermogen van een land kunn…
Strategie: de Productlevenscyclus

Strategie: de Productlevenscyclus

De productlevenscyclus is een model, ontwikkeld in de jaren '60 van de twintigste eeuw, is een veelgebruikt model om de beweging van een product door de tijd heen weer te geven. Een product doorloopt…
Strategie: de SWOT analyse

Strategie: de SWOT analyse

De SWOT analyse is een tool die zowel door bestaande als startende bedrijven wordt gebruikt om enerzijds de interne organisatie (de interne analyse) en anderzijds de ontwikkelingen in de markt (de ext…
Strategie: het vijfkrachtenmodel van Porter

Strategie: het vijfkrachtenmodel van Porter

Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid van een bepaalde markt bepaalt. Door het toepassen van het model wordt inzicht verkregen in vijf factoren die samen de attractiv…
Strategie: het 7S model van McKinsey

Strategie: het 7S model van McKinsey

Het 7S model van McKinsey is een analysetool welke wordt gebruikt voor de interne analyse van een bedrijf. Op basis van zeven factoren wordt het interne bedrijf beschreven. Het model biedt input voor…
De strategische klok van Bowman

De strategische klok van Bowman

De strategische klok van Bowman is een strategisch model waarbij de concurrentiepositie van bedrijven wordt bepaald aan de hand van de prijs en de vermeende waarde die het product biedt. Door deze twe…
Strategie: DESTEP analyse

Strategie: DESTEP analyse

DESTEP analyse is een tool om de attractiviteit van een land of gebied te meten aan de hand van zes krachten. Deze krachten zijn over het algemeen macro-economisch van aard en daarom niet beïnvloedbaa…
Strategie: de Ansoff Matrix

Strategie: de Ansoff Matrix

De Matrix van Ansoff is een veelgebruikt strategisch model waarbij wordt gekeken welke strategie er gekozen moet worden op basis van markten waarin het bedrijf actief is en de producten die door het b…
Strategie: de concurrentiebenadering van Kotler

Strategie: de concurrentiebenadering van Kotler

Het bepalen van de concurrentiestrategie is essentieel voor het voortbestaan van een onderneming. Onvoldoende inzicht in de concurrentie leidt tot het verlies van controle in een markt en een te afwac…
Strategie: de klantenpiramide van Curry

Strategie: de klantenpiramide van Curry

Een goede klantstrategie is van groot belang voor een bedrijf. Door in beeld te brengen wie de klanten zijn en wat hun bijdrage is aan de omzet van het bedrijf kan inzichtelijk worden gemaakt op welke…
Strategie: het model van Abell en Hammond

Strategie: het model van Abell en Hammond

Voor een bedrijf is het belangrijk dat er goed inzicht is in de markt, de behoeften van de klanten en de mogelijkheden tot uitbreiding van de doelgroepen en activiteiten. Een middel om dit in beeld te…
Strategie: de doelgroepbenadering van Kotler

Strategie: de doelgroepbenadering van Kotler

Marketing is ontzettend belangrijk voor het bereiken van de consumenten. Elk bedrijf heeft zijn eigen doelgroep waar zij zich op wil richten. Dit kunnen groepen zijn gesegmenteerd op leeftijd, geslach…
Gepubliceerd door Frank1982 op 03-02-2015, laatst gewijzigd op 04-05-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.