Frank1982 » Specials » Financiele ratio

Financiële ratio voor het beoordelen van een bedrijf

Financiële ratio voor het beoordelen van een bedrijf Financiële ratio zijn van belang bij het beoordelen van de financiële situatie van een bedrijf. Er zijn diverse berekeningen om onder andere de liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit van een bedrijf te meten. In deze special worden de meest gehanteerde financiële ratio toegelicht.

Financiële ratio

Financiële ratio geven de financiële prestaties van een bedrijf weer. De ratio geven inzicht in de levensvatbaarheid van het bedrijf op het financieel gebied. Zowel banken, aandeelhouders, maar ook leveranciers en afnemers zijn geïnteresseerd in de ratio om een beeld te vormen van hoe het bedrijf er financieel voor staat. De ratio zijn echter vooral van belang voor de ondernemer zelf, die op basis van de uitkomsten het bedrijf kan bijsturen en acties kan ondernemen.

De financiële ratio worden over het algemeen onderverdeeld in zes gebieden:
  • Liquiditeitsratio
  • Solvabiliteitsratio
  • Rentabiliteitsratio
  • Kasstroomratio
  • Activiteitenratio
  • Overige ratio

Liquiditeit

De liquiditeit heeft betrekking op de mate waarin het bedrijf aan de kortlopende verplichtingen (de inkoop van voorraden, de betaling van crediteuren) kan voldoen. Met de solvabiliteit wordt gekeken naar de mate waarin het bedrijf aan de langlopende verplichtingen (het terugbetalen van een langlopende lening) kan voldoen. De rentabiliteit richt zich op de winstgevendheid van een onderneming, terwijl de kasstroom inzicht geeft in de geldstromen die rondgaan in een organisatie. Activiteitenratio hebben betrekking op trends in de debiteuren en crediteuren. Daarnaast kunnen ook groeicijfers (bijvoorbeeld de jaarlijkse groei) in ratio worden weergegeven.

In deze special worden de diverse ratio verder toegelicht en waar mogelijk middels praktijkvoorbeelden inzichtelijk gemaakt.
Financiele ratio: de Current ratio

Financiele ratio: de Current ratio

Voor de beoordeling van de kwaliteit van een bedrijf kunnen financiële ratio een toegevoegde waarde bieden. Deze ratio kunnen inzicht geven in de liquiditeit of de solvabiliteit van het bedrijf. Een b…
Financiele ratio: de Quick Ratio

Financiele ratio: de Quick Ratio

Financiële ratio kunnen inzicht geven in de financiële situatie van een bedrijf. De ratio kunnen inzicht geven in de liquiditeit of de solvabiliteit van het bedrijf. Een belangrijke ratio is de Quick…
Financiele ratio: Rentabiliteit

Financiele ratio: Rentabiliteit

Financiële ratio geven inzicht in de financiële prestaties van een bedrijf. Financiële ratio kunnen onder andere betrekking hebben op de liquiditeit, de solvabiliteit of de rentabiliteit. Bij de renta…
Financiele ratio: Solvabiliteit

Financiele ratio: Solvabiliteit

Financiële ratio geven inzicht in de financiële prestaties van een bedrijf. Financiële ratio kunnen onder andere betrekking hebben op de liquiditeit, de solvabiliteit of de rentabiliteit. Bij de solva…
Compound annual growth rate (CAGR)

Compound annual growth rate (CAGR)

De compound annual growth rate (CAGR), ofwel de samengestelde jaarlijkse groei, is een veelgebruikte methodiek om de gemiddelde jaarlijkse groei van de omzet van een bedrijf of een bepaalde investerin…
Omloopsnelheid debiteuren, crediteuren en voorraden

Omloopsnelheid debiteuren, crediteuren en voorraden

Financiële ratio geven inzicht in de financiële prestaties van het bedrijf. Om de liquiditeit van een bedrijf te beoordelen, zijn de omloopsnelheden van de vlottende activa en vlottende passiva van be…
Economie: afval en uitval

Economie: afval en uitval

Het berekenen van de afval en uitval is van belang bij het bepalen van de kostprijs, die weer de basis is voor de bepaling van de verkoopprijs. Wanneer de afval en uitval niet goed wordt ingeschat, be…
Winstbegrippen: EBIT, EBITDA, REBITDA

Winstbegrippen: EBIT, EBITDA, REBITDA

Bedrijven die hun jaarcijfers presenteren, kunnen gebruik maken van verschillende winstbegrippen. Zo zijn termen als EBIT, EBITDA en EBITDAI veelgebruikte termen om de winstgevendheid van een bedrijf…
Gepubliceerd door Frank1982 op 02-02-2015, laatst gewijzigd op 28-04-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.