Frank1982 » Specials » Ondernemingsplan schrijven

Alles over het schrijven van een ondernemingsplan

Alles over het schrijven van een ondernemingsplan Het starten van een bedrijf is voor veel mensen een droom die al jarenlang leeft voordat de stap dan echt wordt genomen. Een bedrijf starten is echter niet niks. Een belangrijk punt is het verkrijgen van een financiering van een bank. In veel gevallen is het opstellen van een ondernemingsplan een vereiste bij de beoordeling van de financiering. Uit welke onderdelen bestaat een ondernemingsplan en hoe komt een goed onderbouwd ondernemingsplan tot stand?

Het starten van een bedrijf

Een eigen bedrijf starten kan in veel levensfases gebeuren: direct na een opleiding of studie, na een aantal jaren loondienst of na de pensioengerechtigde leeftijd om nog een leuk centje bij te verdienen. Een eigen bedrijf kan fulltime of parttime naast een loondienstverband en kan met of zonder personeel opgestart worden. Hoe klein of groot een bedrijf ook gestart wordt, het is ontzettend belangrijk om een beeld te hebben van de branche, de financiële haalbaarheid, de investeringen die gedaan moeten en hoe je jezelf als ondernemer bent. Het opstellen van een ondernemingsplan geeft je de inzichten die nodig zijn om goed voorbereid aan het avontuur te beginnen.

Een financiering bij de bank

Het starten van een bedrijf vergt vrijwel altijd één of meerdere investeringen. Ook al verhuur je jezelf als interim manager of als adviseur, dan nog is er een investering nodig om een laptop of een representatieve auto aan te schaffen. Een ZZP'er (zelfstandige zonder personeel) in de bouw moet materialen en transport regelen en een eigenaar van een winkel moet een voldoende beginvoorraad hebben om aan de vraag van zijn klanten tegemoet te komen. Naast deze investeringen is er ook financiële ruimte nodig om een opstartperiode van het bedrijf mee te financieren. Bij een startend bedrijf lopen de kosten immers vaak voor de baten uit. Soms is er voldoende vermogen vanuit prive om deze kosten mee te financieren, echter niet zelden moet er een financieringsaanvraag worden ingediend bij de bank. Omdat een startend bedrijf geen historische cijfers kan voorleggen, vraagt de bank vrijwel altijd om een ondernemingsplan zodat de bank een beeld kan vormen van het bedrijf. Vaak wordt het wel of niet financieren van het bedrijf gebaseerd op de inhoud van het ondernemingsplan. Omdat het starten van een bedrijf vaak afhangt van het verkrijgen van een financiering, is een goed ondernemingsplan dus essentieel voor een startend bedrijf.

Waar let een bank op?

Een bank baseert haar besluit om een startend bedrijf wel of niet te financieren vaak op vier pijlers:

De ondernemer en de onderneming: hierbij wordt vooral gekeken naar de personalia van de ondernemer, zijn werkervaring of de gevolgde opleidingen, zijn prive situatie, de branche waarin de onderneming actief zal zijn en de eigenschappen van de ondernemer. Daarnaast is ook het persoonlijke gesprek met de bank zeer belangrijk.

Rentabiliteit: rentabiliteit betekent de winstgevendheid van de onderneming. De beoordeling hiervan vindt plaats op basis van de aangeleverde prognose voor de eerste jaren na de opstart van de onderneming en een bijgevoegde liquiditeitsprognose.

Solvabiliteit: met solvabiliteit wordt de verhouding aangeduid tussen het eigen vermogen van de ondernemer en het vreemd vermogen wat door banken of andere instellingen/personen wordt ingebracht. Met de solvabiliteit wordt aangeduid of de onderneming genoeg vermogen achter de hand heeft om financiële tegenvallers (een slechte periode, een faillissement van een debiteur etc.) op te vangen.

Zekerheid: de bank zal beoordelen wat de kwaliteit van haar zekerheidspositie is. Welk bedrag kan teruggevorderd worden wanneer de ondernemer niet in staat is om aan zijn verplichtingen richting de bank te voldoen?

Uiteindelijk leidt de combinatie van deze pijlers tot het wel of niet verstrekken van de financiering. Er kunnen best één of zelfs twee pijlers onvoldoende scoren, als het totaalbeeld positief is, kan financiering toch een optie zijn.

Hoe schrijf ik een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan schrijven is niet iets wat een ondernemer dagelijks voor zijn rekening neemt. Vaak wordt daarom een financieel adviseur of een accountant ingeschakeld om het plan gedeelte of geheel te schrijven. In deze special wordt een handleiding gegeven hoe de ondernemer zelf de verschillende stappen in het ondernemingsplan goed onderbouwd kan wegschrijven.
Het schrijven van een ondernemingsplan: De ondernemer

Het schrijven van een ondernemingsplan: De ondernemer

De bank wil bij het beoordelen van een ondernemingsplan een goed beeld krijgen van de ervaring en capaciteiten van de ondernemer. De ondernemer is immers de persoon die van het bedrijf een succes moet…
Het schrijven van een ondernemingsplan: De onderneming

Het schrijven van een ondernemingsplan: De onderneming

Een bedrijf met een goed onderbouwd ondernemingsplan heeft meer kans om een bedrijfsfinanciering van een bank te krijgen. Bij het ondernemingsplan hecht de bank veel waarde aan de pijler "Onderneming"…
Strategie: het vijfkrachtenmodel van Porter

Strategie: het vijfkrachtenmodel van Porter

Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid van een bepaalde markt bepaalt. Door het toepassen van het model wordt inzicht verkregen in vijf factoren die samen de attractiv…
Het schrijven van een ondernemingsplan: Rentabiliteit

Het schrijven van een ondernemingsplan: Rentabiliteit

Bij het schrijven van een ondernemingsplan is het financieel plan een essentieel onderdeel. Op basis van het financieel plan beoordeelt de bank de rentabiliteit van het bedrijf. De rentabiliteit is de…
Wat is een liquiditeitsbegroting?

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting is van groot belang om goed inzicht te krijgen in de cashflow van een organisatie. Op periodieke basis wordt bekeken welke inkomende en uitgaande geldstromen er worden verwac…
Het schrijven van een ondernemingsplan: Solvabiliteit

Het schrijven van een ondernemingsplan: Solvabiliteit

Voor een bank is een goed onderbouwd ondernemingsplan van groot belang voor het beoordelen van een financieringsaanvraag van een startend bedrijf. Bij dit ondernemingsplan hecht de bank veel waarde aa…
Het schrijven van een ondernemingsplan: Zekerheid

Het schrijven van een ondernemingsplan: Zekerheid

Bij het beoordelen van een financieringsaanvraag hecht de bank veel waarde aan de pijler "zekerheid". Een goede zekerheidspositie verlaagt het risico van de bank wat de slagingskans van het verkrijgen…
Staatsgarantie (BMKB) nieuws uitgelicht

Staatsgarantie (BMKB)

Sinds de financiële crisis is het voor startende en doorgroeiende ondernemers lastig om een bedrijfsfinanciering te krijgen bij een bank. Vooral wanneer ondernemers onvoldoende zekerheid aan de bank k…
Hoe pakt u het financieringsgesprek met de bank aan?

Hoe pakt u het financieringsgesprek met de bank aan?

Bij het indienen van een financieringsaanvraag voor de opstart van een onderneming of een benodigde investering van een bestaande onderneming vindt vaak (vooral bij grotere financieringen) een financi…
Afgewezen door de bank: andere financieringsmogelijkheden

Afgewezen door de bank: andere financieringsmogelijkheden

Na de kredietcrisis zijn banken geconfronteerd met strengere wetgeving op het gebied van het aanhouden van eigen vermogen en het risicoprofiel van verstrekte financieringen. Veel banken zijn daardoor…
Strategie: de SWOT analyse

Strategie: de SWOT analyse

De SWOT analyse is een tool die zowel door bestaande als startende bedrijven wordt gebruikt om enerzijds de interne organisatie (de interne analyse) en anderzijds de ontwikkelingen in de markt (de ext…
Financiele ratio: Rentabiliteit

Financiele ratio: Rentabiliteit

Financiële ratio geven inzicht in de financiële prestaties van een bedrijf. Financiële ratio kunnen onder andere betrekking hebben op de liquiditeit, de solvabiliteit of de rentabiliteit. Bij de renta…
Welke zekerheden vraagt een bank?

Welke zekerheden vraagt een bank?

Wanneer een bank een financiering verstrekt, zal zij het risico zoveel mogelijk proberen te beperken. Immers blijft de bank met een openstaande financiering zitten wanneer de ondernemer niet meer in s…
Gepubliceerd door Frank1982 op 08-01-2015, laatst gewijzigd op 26-03-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.